Minőségbiztosítás

Megtartva a múltbeli tevékenységeinket, különösen a felnőttképzés terén elért eredményeket, mellyel kivívtuk a gyakorló gazdák képzésében elért pozíciónkat, a jövőben még inkább a minőséget és a környezetközpontú szemléletet helyezzük előtérbe.

Célunk olyan versenyképes és megbízható magyar merinó nyers árugyapjú kikészítése és értékesítése, amely megfelel az Európai Unió elvárásainak.

Termékünkre jellemző, hogy azt az elvárható legnagyobb gondossággal válogatjuk, és teljes garanciát vállalunk arra, hogy kockázat nélkül feldolgozható, ezért maradéktalanul meg kívánunk felelni a termékre és a cégünk működésére vonatkozó vevői, illetve jogszabályi követelményeknek.

Társaságunk menedzsmentje elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, amely egyaránt magában foglalja a folyamatos műszaki-és technológiai fejlesztést, a minőség-és környezetközpontú integrált rendszer állandó tökéletesítését.

Az alapanyag felvásárlásától a végtermék kamionba rakásáig szigorú minőségellenőrzést végzünk és égeztetünk annak érdekében, hogy a teljes folyamat nyomon követhető legyen, és a kiszállított gyapjú megfeleljen a vevők továbbá a tanúsító szervezet által támasztott követelményeknek.

Hisszük, hogy üzleti etikánkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező és minőségi szempontok növelik a bizalmat cégünk termékei iránt, s ez egyben alapvető záloga eredményességünknek is.

A kitűzött minőségi-és környezeti fejlesztési célokat csak munkájára és környezetére igényes, magasan kvalifikált vezetőkkel és képzett, lelkiismeretes dolgozókkal valósíthatjuk meg. Elvárjuk, hogy minden munkatárs azonosuljon a menedzsment ilyen irányú célkitűzéseivel, továbbá személyes példamutatásával és felelősségvállalásával járuljon hozzá az üzleti és szakmai sikerekhez.

A QUATTRO-GENTILI Kft. felső vezetése kinyilvánítja, hogy környezettudatos vállalatirányítási magatartásával illetve globális szemléletével úgy kíván működni, hogy a végtermék előállítása biztonságos legyen, ne veszélyeztesse az emberek egészségét, és ne terhelje a munkahelyi, települési és természeti környezetet.

Pályázati információk